Change - Trend Vision Awards banners 

Ook in 2016 namen er weer getallenteerde kapsters van Change

deel aan de Trend Vision Awards.

Wij mochten hier 2 banners voor verzorgen.