70 Jaar paardensport in Reuver 

In opdracht van Hippische Sportvereniging De Paardenvriend hebben wij zorg gedragen voor de vormgeving en druk van deze prachtige historische documentatie.