In Vogelvlucht 

Voor het zestig jarig jubileum van Vogelvereniging " Ons Genoegen" Horst verzorgde DTP Graphic Products de vormgeving en opmaak

van een Jubileumboek.