In Woorden Gegoten 

Dit boekwerk is gemaakt ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum

van Eurotech. Vormgeving, opmaak en druk: DTP Graphic Products.