Varendonck College 2015-2016 

Ieder jaar wordt er een jaarboek uitgegeven door het Varendonck College, voor de examenkandidaten van dat jaar. DTP Graphic Products verzorgt de vormgeving, opmaak en druk.