Prisma onderwijskrant 

Voor Stichting Prisma verzorgde DTP Graphic Products het drukwerk

en de verspreiding van De Onderwijskrant